Bestuur

Het huidige bestuur van TCO bestaat uit zeven bestuursleden die allen een eigen focusgebied hebben:

  • Voorzitter (algemene zaken) – Leo Endeveld
  • Penningmeester – Richard Smal
  • Secretaris en Jeugd – Helmus Verouden
  • Parkbeheer – vacant
  • Padel – Nic Hagemeijer
  • Toernooien, sponsoring en communicatie – Lotte Scheepens
  • ICT – Stefan van Oirschot
  • Events en algemene zaken – Denise Stoof

Zij zijn tevens de teamcoördinatoren. Het bestuur komt tussen de 8 tot 10 keer per jaar samen voor een vergadering.

Voor meer informatie: bestuur@tenniscluboirschot.nl

0